מס על רכבי יוקרה

מדוע משלמים מס מוגדל על רכבי יוקרה

משרד האוצר קבע בהוראת שעה כי מכוניות שמחירן עולה על 500,000 ₪ יחול עליהן חובת מס של 14%-18%, מה שמכונה 'מיסוי מוגדל לרכבי יוקרה', וזאת מעבר למס הבסיסי העומד על 83%. מתחת לסכום זה – אם עלות הרכב היא מעל 300,000 ₪, ישנו ג"כ 'מס יוקרה' אך מופחת מהשיעור הנ"ל. מן הראוי להדגיש כי לא מדובר ב-18% על כל סכום הקנייה, אלא בשיטת המדרגות, כלומר, הרוכש מתחייב על דרגת מס זו רק על הסכום שמעל 500,000 ₪. הוראה זו של משרד האוצר נקבעה ב-2013, והייתה אמורה לפוג בדצמבר 2019, אך שר האוצר החליט להאריך את ההוראה עד לסוף שנת 2021.

איך זה עובד בדיוק?

רכב המיובא מחו"ל שהיבואן מוכר את הרכב בארץ ב-350,000 ₪ (הנחה שרירותית) גם אם מחירו בחו"ל הוא פחות מ-300,000 ₪, יושת עליו מס היוקרה רק על 50,000 הש"ח העוברים את הסכום החופשי ממס. בשנת 2013 היה היקף הרכבים היוקרתיים בשוק כ-3% מסך שוק ייבוא הרכבים בארץ, והצפי ממיסוי זה היה כ-70 מיליון ₪, בסופו של דבר ההכנסה לקופת המדינה הייתה יותר מ-150 מיליון ש"ח. מס זה אינו חל על רכב המיועד לשמש כמונית.    

הדבר מקשה על ייבוא רכבי יוקרה ורכבי שטח לארץ. ההוראה הוארכה זו הפעם השנייה, לאחר שהיא הייתה אמורה לפוג בשנת 2017, כעת היא הוארכה כאמור, בשנתיים נוספות. יצוין, כי מדי שנה נכנסים רכבים נוספים לקטגוריית רכבי היוקרה, בשל הייקור התמידי החל בשוק הרכבים. מס על רכבי יוקרה מייקר את רוב הרכבים ב-6% עד 8%. בעלי רכבי היוקרה 'סובלים' פעמיים – פעם ראשונה בגלל המיסוי המוגדל, ופעם שנייה בשל החשד שהם מעלים על עצמם – בפני פקחי המס – על העלמת מס.

מטרות החוק

המטרה המרכזית של הטלת המס המוגדל היא הגדלת הכנסות של המדינה, שכן המיסוי היקר מכניס הרבה כסף לקופת המדינה, ומצמצם את הגירעון בתקציב. הסיבה להשתת מס דווקא על רכבי היוקרה היא ייבוא מוגבר והולך של רכבים אלו, והעובדה שצרכני רכבים אלו הינם מקרב העשירון העליון. כלומר להשית את נטל המס על בעלי היכולת, מעט יותר מאשר על חסרי היכולת הכלכלית והמשפחות בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך. המטרה המוצהרת של שיטת המיסוי המוגדל רק על רכבי היוקרה שאינם היברידיים, היא הפחתת זיהום אוויר, כלומר לגרום להפחתת ייבוא רכבים בעל מנוע בנזין ובעקיפין לעודד ייבוא של רכבים היברידיים איכותיים לסביבה.

בעצם העובדה שהממשלה ומשרד האוצר אישרו את ההוראה, הם דחו את הטענה, כי המיסוי המוגדל יביא לירידה ברכישות רכבי היוקרה, וכי המיסוי לא יביא את התועלת הצפויה. במציאות הוכח כי אכן, לא הייתה ירידה בייבוא רכבי היוקרה, והכנסות המדינה כתוצאה מהמיסוי עלו הרבה מעבר למצופה.